Topp spørsmål

Hvem står bak Tilbudsdata.no?

www.tilbudsdata.no eies av 1st-Retail A/S

Hva leverer Tilbudsdata.no?

Tilbudsdata.no innsamler kundeaviser og kataloger fra en rekke norske detaljkjeder og samler dem i en database så våre kunder har et online-arkiv. Det registreres dessuten detaljer om hvert enkelte tilbud slik at det kan søkes på merker, leverandør, kategori, produkt osv. Alle leveranser skjer via vår online-portal.

Hva koster et abonnement?

Prisen varierer etter hvilken markedsdekning man har behov for (kjeder/kanaler vs. varegrupper/kategorier) og derfor blir det altid laget et individuelt tilbud.

Hvor kan jeg få support?

Hvis du har spørsmål eller problemer med data så kontakt tilbudsdata.no på support@tilbudsdata.no.

Mine kolleger har adgang til flere kategorier og/eller kjeder enn meg i Tilbudsdata.no - hva skyldes det?

I menyen til høyre kan man individuelt tilpasse de kategorier og/eller kjeder man vil kunne velge mellom når det søkes (innenfor den avtalte rammen i abonnementsavtalen). Du har sikkert ikke slått de samme kategoriene og/eller kjeder til.

Om Tilbudsdata.no

Hvem står bak Tilbudsdata.no?

www.tilbudsdata.no eies av 1st-Retail A/S

Hva leverer Tilbudsdata.no?

Tilbudsdata.no innsamler kundeaviser og kataloger fra en rekke norske detaljkjeder og samler dem i en database så våre kunder har et online-arkiv. Det registreres dessuten detaljer om hvert enkelte tilbud slik at det kan søkes på merker, leverandør, kategori, produkt osv. Alle leveranser skjer via vår online-portal.

Hvor fort oppdateres Tilbudsdata.no?

Normalt er alle tilbud fra dagligvarekjedene oppdatert mandag i kampanjeuken og tilbud fra de øvrige kjedene er oppdatert senest torsdag..

Abonnement

Hvor kan jeg kjøpe et abonnement?

For salg av abonnement kontakt Tilbudsadata på sales@tilbudsdata.no.

Hva koster et abonnement?

Prisen varierer etter hvilken markedsdekning man har behov for (kjeder/kanaler vs. varegrupper/kategorier) og derfor blir det altid laget et individuelt tilbud.

Diverse

Har dere historikk på "min" kategori?

Vi registrerer alle tilbud uansett om vi har kunder i kategorien. Derfor kan vi tilby full historikk til nye kunder.

Kan jeg få ferdige analyser eller rapporter?

Vi leverer en Excel-basert mal som en del av abonnementet - med den kan man på få minutter lage en ferdig analyse som inneholder en rekke pre-definerte rapporter med tilhørende grafikker. Da malen er basert på Excel/pivottabeller er det dessuten mulig å skape individuelle tilpasninger.

Hvor kan jeg få support?

Hvis du har spørsmål eller problemer med data så kontakt tilbudsdata.no på support@tilbudsdata.no.

Mine kolleger har adgang til flere kategorier og/eller kjeder enn meg i Tilbudsdata.no - hva skyldes det?

I menyen til høyre kan man individuelt tilpasse de kategorier og/eller kjeder man vil kunne velge mellom når det søkes (innenfor den avtalte rammen i abonnementsavtalen). Du har sikkert ikke slått de samme kategoriene og/eller kjeder til.

Finnes det en nordisk løsning?

Ja - det finnes tilsvarende løsninger i Danmark, Finland og Sverige så det er mulig å skape en samlet nordisk oversikt.

tilbudsdata
Christmas banner 2018